Pati Patu

Pati Patu, czyli angielski dla najmłodszych

Poniedziałki:
godz. 11:00 – 11:45

pati patu w kofifi

Zajęcia prowadzone poprzez muzykę i ruch dla dzieci w wieku 0-3 lat w języku angielskim. Odbywają się wraz z opiekunami i polegają na poznawaniu świata poprzez piosenki, rymowanki, zabawy przy użyciu ekologicznych drewnianych interaktywnych zabawek i instrumentów muzycznych.

Zajęcia mają na celu :
● osłuchanie się z językiem angielskim i jego brzmieniem, co pomoże w późniejszej nauce języka;
● poznanie prostych słów w języku angielskim przy użyciu piosenek, rymowanek i wierszyków;
● wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, rozwinięcie koordynacji ruchowej oraz ukształtowanie poczucia rytmu;
● naukę umiejętności słuchania;
● naukę wyrażania się przez ruch i emocje;
● integrację dziecka zarówno z opiekunem jak i innymi dziećmi;
● poznanie przez opiekunów piosenek i zabaw po angielsku, które można wykorzystać w domu przy wspólnej zabawie.

Koszt zajęć:
wejście pojedyncze 38 PLN,
karnet 140 PLN (karnet obejmuje 5 zajęć i jest ważny przez 5 kolejnych tygodni).

Zapisy:
kofifi@kofifi.pl lub tel. 22 839 75 60, 501 183 953 oraz poprzez formularz elektroniczny.