Jeśli rozwodnicy sami dojdą do porozumienia w sprawie podziału majątku, to sprawę można zakończyć szybko i bez zbędnych kosztów. W innym przypadku o tym, co się stanie z mieszkaniem po rozwodzie, będzie musiał zadecydować sąd. Sprawę dodatkowo skomplikuje kredyt hipoteczny, którego obowiązek spłaty nie kończy się wraz z rozwiązaniem małżeństwa.

Małżonkowie, podejmując decyzję o rozwodzie, mogą sami zadecydować o podziale majątku. W przypadku nieruchomości mają kilka różnych możliwości. Jeśli są w stanie dojść do porozumienia, to mają szansę przeprowadzić cały proces sprawnie, szybko, a przede wszystkim bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Samodzielny podział majątku

Podczas rozwodu podziałowi podlega wspólny majątek. To oznacza, że w przypadku nieruchomości, która jest w wyłącznym posiadaniu jednej z osób, nie jest ustalany jej podział. Dzieje się tak m.in. w przypadku nieruchomości kupionej przed zawarciem małżeństwa, mieszkania lub domu przekazanego w darowiźnie lub w spadku, albo w sytuacji, gdy strony zawarły umowę majątkową małżeńską.

W zależności od potrzeb oraz sytuacji finansowej obu ze stron rozwodnicy mogą postanowić o sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanych w ten sposób środków. Innym stosowanym rozwiązaniem jest zatrzymanie nieruchomości przez jedną ze stron oraz spłatę drugiej osoby.

Oszacowanie wartości nieruchomości

Kwota należna jednemu z byłych małżonków zależy od wartości nieruchomości. W przypadku problemów z oszacowaniem jej aktualnej wartości lub braku zgody co do wykonanej samodzielnie wyceny konieczne jest przygotowanie profesjonalnej wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. W zależności od rodzaju nieruchomości i jej lokalizacji koszt może wynieść od kilkuset złotych do ponad tysiąca.

W przypadku dużych nieruchomości istnieje możliwość ich fizycznego podziału, np. podziału domu na dwa osobne mieszkania.

Niezależnie od scenariusza, samodzielnie przeprowadzony podział majątku musi zostać zatwierdzony przez sąd w czasie rozprawy rozwodowej. Na podstawie dokumentów wydanych przez sąd należy dokonać odpowiednich zmian w księdze wieczystej.

Podział majątku w przypadku braku zgody

Jeśli małżonkowie nie są w stanie uzgodnić szczegółów dotyczących podziału majątku, zrobi to za nich sąd. Sprawa jest prostsza w przypadku rozprawy rozwodowej bez orzekania o winie. W takim przypadku majątek zazwyczaj dzielony jest po połowie. Mieszkanie zazwyczaj otrzymuje osoba, której przypadnie również prawo opieki nad dzieckiem, ale sąd może zadecydować o konieczności spłaty drugiej osoby.

Sprawa komplikuje się w przypadku orzekania o winie. Wtedy sąd decyduje również o wielkości udziałów w majątku, które przypadną poszczególnym osobom. Wyrokiem sądu nieruchomość może zostać przeznaczona na sprzedaż i dopiero uzyskana z niej kwota zostanie podzielona miedzy strony. W takiej sytuacji sprzedaż odbywa się na zasadach licytacji komorniczej, a więc po cenie niższej niż rynkowa. Oznacza to stratę finansową dla obu stron konfliktu. Tutaj dowiesz się na ten temat więcej – SPRZEDAŻ DOMU OBCIĄŻONEGO HIPOTEKĄ PO ROZWODZIE.

Podział nieruchomości obciążonej kredytem

Trzeba pamiętać, że rozwód nie zwalnia nas z obowiązku spłaty kredytu hipotecznego, zaciągniętego na finansowanie zakupu wspólnej nieruchomości. Brak spłaty raty spowoduje, że bank będzie mógł windykować każdą z osób, które zaciągnęły kredyt.

W takim przypadku najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości. Jeśli jedna z osób chciałaby zatrzymać mieszkanie, to będzie musiała przejąć cały kredyt na siebie. Zgodę na to będzie musiał wyrazić bank, który sprawdzić, czy ten kredytobiorca będzie miał wystarczającą zdolność na terminową, samodzielną obsługę całego zobowiązania.