Korzyści z posiadania działki są dość oczywiste. Jak jednak przedstawia się sprawa w przypadku działki leśnej? Czy to dobra inwestycja? Co można zrobić na takim terenie? Jakie warunki należy spełnić, aby móc wybudować na niej dom? Sprawdźmy.

Czym jest działka leśna?

Las to grunt o powierzchni przynajmniej 0,10 ha. Musi być pokryty roślinnością leśną, czyli drzewami, krzewami oraz runem leśnym i przeznaczony do tego typu produkcji. Las może też stanowić rezerwat przyrody, zabytek wpisany do rejestru zabytków lub wchodzić w skład parku narodowego. Może też być powiązany z gospodarką leśną, zawierając takie elementy jak urządzenia melioracji wodnych, drogi leśne, szkółki czy na przykład parkingi. Działką leśną są wobec tego grunty umiejscowione w pobliżu lasu. Zgodnie z ustawą o lasach jest to obszar przeznaczony do produkcji leśnej. Nie może być na niej żadnych zabudowań. W związku z tym jeśli chcemy postawić na takiej działce dom, musimy najpierw przekształcić ją na działkę budowlaną.

Gdzie szukać informacji na temat charakteru działki? Znajduje się ona w EGiB, czyli Ewidencji Gruntów i Budynków. Oznaczenie Ls świadczy o tym, że mamy do czynienia z terenem leśnym. Inne możliwe oznaczenia to N, czyli nieużytek oraz Lz, co oznacza teren zalesiony. W ich przypadku można starać się o pozwolenie na budowę. Działka musi jednak posiadać dostęp do publicznej drogi. Musi także sąsiadować z inną zabudowaną działką.

Jak przekształcić działkę leśną w budowlaną?

Niestety nie w każdej sytuacji jest to możliwe. Pierwszym krokiem jest skierowanie się do marszałka województwa z prośbą o zmianę przeznaczenia terenu. Możemy liczyć na pozytywną decyzję, jeśli nie wpłynie ona niekorzystnie na gospodarkę leśną. By to ocenić, marszałek kieruje stosowną prośbę do izby rolniczej. Następnie sporządzana jest opinia. Po uzyskaniu zgody marszałka możemy złożyć wniosek o wyłączenie działki z produkcji leśnej. Pismo należy skierować do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Gdy już uda nam się zmienić charakter działki, możemy starać się o pozyskanie pozwolenia na budowę. Może okazać się konieczne dokonanie opłaty za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy na budowę przeznaczymy grunt o powierzchni powyżej 0,05 ha.

Jeśli zamierzamy postawić na naszej działce dom, konieczne może okazać się także usunięcie drzew. Może to przysporzyć nam problemów, jeśli drzewa są starsze i mają obwód pnia powyżej 50 cm. Decyzja należy wówczas do starosty. Przydatne może być także sprawdzenie dokumentu, który określa zasady, czyli uproszczonego planu urządzenia lasu.

Działki leśne często mają atrakcyjną cenę. Dużo zależy oczywiście od szczegółów, a także od lokalizacji działki oraz jej powierzchni. W 2020 roku według danych GUS średnia cena za 1 ha to nieco ponad 71 tysięcy zł. Droższe są działki położone w granicach miast. Zanim zdecydujemy się zainwestować w działkę nasz kapitał, powinniśmy dokładnie sprawdzić wszystkie możliwości z nią związane, zwłaszcza status określony w ewidencji gruntów. Jeśli działka jest oznaczona jako las, jej odlesienie i wykorzystanie może być bardzo trudne i przez to nieopłacalne.