Bezpieczne wypowiedzenie umowy najmu leży w interesie zarówno lokatora, jak i rentiera. Porozumienia dotyczące użytkowania lokali mieszkalnych są zawierane w formie umowy i mają moc prawną. Ich wypowiedzenie wiąże się z konkretnymi formalnościami. Zależą one od postanowień umowy, którą chcemy zerwać. Właśnie dlatego podpisując dokumenty dotyczące najmu, należy zwrócić szczególną uwagę na czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia.

Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu?

Bez względu na to, czy nasza umowa najmu jest na czas określony, czy nieokreślony, możemy ją zerwać ze skutkiem natychmiastowym na podstawie oświadczenia obu stron. Niektóre umowy w takiej sytuacji nakładają kary finansowe na najemcę. Nie jest to jednak reguła, a kwestią decydującą jest powód opuszczenia lokalu. Właśnie dlatego tak ważne jest omówienie z najemcą warunków wyprowadzki, szczególnie w sytuacjach, gdy potrzebujemy jej natychmiast. Wszelkie nietypowe sytuacje, w których lokator lub najemca chcą zerwać umowę przed jej formalnym zakończeniem, można załatwić, spisując wypowiedzenie za porozumieniem stron. To rozwiązanie może przydać się zarówno w przypadku porozumień bezterminowych, jak i tych na czas określony.

Wypowiedzenie umowy nie zawsze przebiega jednak w sposób nagły. Porozumienia zawarte na czas określony wygasają, jeśli ich nie przedłużymy i w takich sytuacjach zwykle nie trzeba przygotowywać oddzielnego dokumentu. Zwykle jednak przed upływem terminu oznaczonego w umowie właściciel kontaktuje się z lokatorem, by przedyskutować kwestię ewentualnego przedłużenia umowy. Warto pamiętać, że każda umowa powinna mieć konkretny okres wypowiedzenia. Szczególnie, gdy jest zawierana na czas nieokreślony. Zwykle trwa on od miesiąca do trzech i daje obu stronom czas na znalezienie nowych lokatorów lub mieszkania.

Wypowiedzenie a uciążliwy lokator

Kwestie wypowiedzenia są szczególnie interesujące dla właścicieli wynajmowanych mieszkań. W świetle obowiązujących przepisów możemy przeprowadzić eksmisję lokatora tylko w sytuacji, gdy chronią nas zasady najmu instytucjonalnego. Podpisując umowę takiego rodzaju lokator musi wskazać lokal zastępczy, do którego może się przenieść w razie kłopotów, na przykład z utrzymaniem lokalu. Zwykłą umowę najmu możemy wypowiedzieć, ale najemcę chronią zasady prawa lokatorskiego. Nie można nakazać mu opuszczenia lokalu, nawet w sytuacji, gdy nie opłaca rachunków. Możemy wówczas rozwiązać umowę i wskazać termin do opuszczenia lokalu i uregulowania zaległości. Jeśli lokator tego nie zrobi, możemy skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika. Działanie na własną rękę jest niezgodne z prawem.

Moment wypowiedzenia umowy wiąże się z rozliczeniem kaucji. Na proces ten nie mają wpływu proces ani tryb wypowiedzenia umowy. Aby zrobić to zgodnie z przepisami, najemca wraz z lokatorem muszą sprawdzić stan mieszkania. Od kaucji można odliczyć zniszczenia, jakie powstały z winy mieszkańców, jednak nie dotyczy to uszkodzeń, które nastąpiły w wyniku codziennej eksploatacji.