Poszukując wymarzonej nieruchomości, bardzo często główna uwaga skupia się na cenach. Gdy inwestycja realizowana jest z finansowym wsparciem banku, wówczas porównuje się koszty związane z zaciągnięciem i obsługą kredytu hipotecznego. Mało kto pamięta jednak o dodatkowych opłatach związanych z kupnem mieszkania, a te szacowane są na minimum 10 tys. zł. Zatem z jakimi drugorzędnymi kosztami musi liczyć się nabywca przy zakupie wymarzonej nieruchomości?

Koszt dokumentacji kredytu hipotecznego

Dużą część wymaganych dokumentów można uzyskać bezpłatnie, natomiast niezbędny będzie odpis z księgi wieczystej nieruchomości (do 30 zł) lub w przypadku przedsiębiorców, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. Sam kredyt hipoteczny wiąże się z szeregiem opłat bankowych, które warunkowane są polityką danego banku. Największe znaczenie będą miały RRSO oraz Całkowity Koszt Kredytu, ale coraz częściej wraz z hipoteką otrzymuje się szereg dodatkowych produktów, z których nie można zrezygnować, np. karta kredytowa. Nie należy zapominać również o konieczności wyceny nieruchomości i opłatach przygotowawczych.

Choć jest to wciąż etap starania się o kredyt na zakup nieruchomości, już teraz bank będzie wymagał jej ubezpieczenia. Na potrzeby kredytu wystarczy wariant podstawowy, czyli ochrona murów i przed zdarzeniami losowymi, jednak warunkiem wykupienia polisy jest jej cesja na bank. Coraz częściej także wymaga się od kredytobiorcy wykupienia polisy na życie, czy też od utraty pracy lub zdrowia.

Opłaty notarialne

Finalna umowa sprzedaży jest sporządzana w formie aktu notarialnego, zanim jeszcze chętny kupiec otrzyma kredyt na sfinansowanie transakcji. Stanowi ona największy wydatek wśród wszystkich kosztów dodatkowych. Maksymalne wynagrodzenie notariusza określa taksa notarialna, ale zależy ona głównie od wartości transakcji, np. za mieszkanie własnościowe z rynku wtórnego o wartości 400 000 tys. zł. maksymalna wysokość taksy wyniesie 2 370 zł. Podatek VAT od taksy notarialnej wynosi 23%.

Decydując się na mieszkanie z rynku wtórnego, należy dodatkowo uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% ceny nieruchomości. W przypadku nieruchomości zakupionych od dewelopera nie obowiązuje PCC, natomiast za lokal płaci się kwotę brutto, czyli powiększoną o podatek VAT, który w zależności od nieruchomości wynosi 8 za lokale mieszkalne powyżej 25 m kw., lub 23% w przypadku mniejszego metrażu, tzw. mikrokawalerek.

Kolejna opłata dotyczy ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki zwykłej w wysokości 0,1% wartości nieruchomości lub zryczałtowany podatek w wysokości 19 zł.

Kupującego czeka też wydatek związany z opłatami sądowymi za wpisanie do księgi wieczystej. W przypadku rynku wtórnego wpis prawa własności i wpis hipoteki zwykłej, po 200 zł za każdy. Zakup mieszkania na rynku pierwotnym będzie dodatkowo wymagało założenia księgi wieczystej (100 zł). Odpisy aktu notarialnego także podlegają opłatom dodatkowym.