Sprzedając nieruchomość, możemy być zobowiązani do zapłacenia podatku dochodowego. Kiedy musimy go zapłacić, w jakiej wysokości i czy mamy możliwość uniknięcia zapłaty?

Nie ma znaczenia, jaki jest rodzaj sprzedawanej przez nas nieruchomości ani w jaki sposób staliśmy się jej właścicielami. O tym, czy po transakcji będziemy musieli odprowadzić do fiskusa podatek dochodowy, decydują dwa parametry.

Kiedy musimy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od sprzedaży nieruchomości będziemy musieli odprowadzić do urzędu skarbowego, jeśli:

  • sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wybudowanie nieruchomości, lub przyjęcia jej w spadku,
  • sprzedając nieruchomość, osiągnęliśmy dochód, czyli upraszczając, sprzedaliśmy ją drożej, niż kupiliśmy.

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek płacony przy sprzedaży nieruchomości jest podatkiem dochodowym. Wynosi on 19% i jest liczony nie od całej kwoty z umowy sprzedaży, ale od dochodu, pomniejszonego o poniesione koszty. Obowiązek zapłaty podatku i złożenia odpowiednich deklaracji do urzędu skarbowego (PIT-39), spoczywa na sprzedającym.

W jaki sposób możemy zmniejszyć wysokość podatku?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami możemy obniżyć wysokość podatku pomniejszając otrzymany dochód. W tym celu cenę, jaką zapłacił nam kupujący, a więc osiągnięty w ten sposób przychód, możemy pomniejszyć o koszty takie jak:

  • cena, za jaką kupiliśmy nieruchomość,
  • zapłacony przez nas podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • wynagrodzenie notariusza z tytułu sporządzenia aktu notarialnego,
  • wydatki poniesione w związku z remontem nieruchomości,
  • koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, takie jak np. wynagrodzenie dla pośrednika.

W przypadku nieruchomości nabytej nieodpłatnie np. w spadku lub darowiźnie do kosztów możemy zaliczyć:

  • kwotę podatku od spadków i darowizn,
  • spłacone przez spadkobiercę długi zmarłego,
  • zapłacony zachowek.

Dopiero obliczony w ten sposób dochód staje się podstawą do naliczenia podatku.

Czy można uniknąć obowiązku zapłacenia podatku?

Nie będziemy musieli płacić podatku ani nawet składać zaznania podatkowego do urzędu skarpowego, jeśli sprzedamy nieruchomość po upływie 5 lat od jej nabycia.

Podatku unikniemy również, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe np. na zakup nowego, większego mieszkania. Mamy na to 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym sprzedaliśmy nieruchomość.

Trzecim przypadkiem, kiedy nie będziemy płacić podatku, to sprzedaż mieszkania bez uzyskania dochodu, czyli (w uproszczeniu) taniej niż kupiliśmy. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli cena obiega znacząco od cen rynkowych i nie mamy udokumentowanych powodów jej obniżenia, to urząd skarbowy może określić wysokość przychodu, biorąc pod uwagę ceny rynkowe i naliczyć nam podatek do odprowadzenia.